Värderingar

Business as ususal – Vi har en decentraliserad organisation med hög nivå av självbestämmande i bolagen vilket skapar frihet och flexibilitet. Vi tror de bästa besluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.

 

Professionell styrelse – Vi jobbar tillsammans med bolagen, stödjer företagsledningen och agerar bollplank.

 

Finansiell styrka och långsiktighet – Bolagets finansiella styrka skapar stabilitet och underlättar dotterbolagens expansion och utveckling. Som stabil och långsiktig ägare som investerar privat kapital tar vi ansvar för dotterbolagens utveckling och agerar långsiktigt.

 

Kompetensutveckling – Vi investerar kontinuerligt i våra medarbetare för att långsiktigt trygga bolagens utveckling. Inkluderat i detta är en aktiv successionsplanering så att bolagen kan utvecklas långsiktigt.

 

Rationalitet – Använd sunt förnuft och tänk logiskt.

Vårt mål är att vara en långsiktig och ansvarsfull ägare som ger bolagen bästa möjliga förutsättning att växa och utvecklas. 

Värna om Ambergate och dina värderingar – Integritet och omsorg om vårt rykte är kärnan i allt vi gör. Vi förväntar oss att dåliga nyheter rapporteras direkt. Anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter värdesätter ärlighet och våra värderingar bidrar till bättre beslut och ett bättre resultat.

 

Finansiellt medvetande – Målet är att förbättra vinsten varje år. Detta är enkelt och mätbart. Kommunicera ofta med organisationen så att alla vet var vi är.

 

Återinvestera vinster – Fördela tid och resurser till de divisioner, produkter och kunder där lönsamheten är högst. Investeringar (inklusive förvärv) uppmuntras när avkastningen är god.

 

Förvärvsprinciper – Vi gör utvärderingen av potentiella förvärv själva. Detta gör att vi kan arbeta snabbt och effektivt. Vi letar efter bolag med följande karaktär.

 

  • Beprövad lönsamhet
  • God avkastning på eget kapital
  • Förvaltning på plats
  • Enkel affär som vi kan förstå
  • Rätt pris för bolaget så att vi kan investera i och trygga bolagets utveckling och de anställda.

 

Anta en tidshorisont på 50 år – Vi har tålamod och fokuserar på långsiktiga värden men strävar efter att vara snabba och smidiga i beslutsfattandet. Fokus är på ständig förbättring vilket resulterar i stegvis tillväxt, expansion och att kontinuerligt investera i bolagen.

Vi strävar efter att ha kul och utvecklas tillsammans