Organisation

Stefan Lindblad

Styrelseordförande/Ägare

CV LinkedIn

​Telefon+44 77 6435 1785

Email: stefan@ambergateinvest.com

Teddy Eriksson

Verkställande Direktör

CV LinkedIn

Ätrastigen 5A

311 38 Falkenberg

Telefon +46 70 694 6326

Email: teddy@ambergateinvest.se

Thom Nilsson

Styrelseledamot

CV LinkedIn

Anders Karlsved

Styrelseledamot

CV LinkedIn

Bengt-Olof Isaksson

Styrelseledamot

CV LinkedIn