Ambergate Invest –

Vi utvecklar bolag hållbart och långsiktig!

Ambergate Invest är ett privatägt investmentbolag som äger små- och medelstora bolag, som är fokuserade inom industribranschen, med affärsmodeller som vi förstår. Tillsammans med VD i respektive bolag utvecklar vi långsiktigt bolagen.

Ambergate Invest är ett privatägt investmentbolag som äger små- och medelstora bolag, som är fokuserade inom industribranschen, med affärsmodeller som vi förstår. Tillsammans med VD i respektive bolag utvecklar vi långsiktigt bolagen.